Hi, I'm Kristel!

Norra raamatupidamine ja asjaajamine

What I can share

Olen Norras elanud 20 aastat. Enamuse sellest ajast olen tegelenud Norra raamatupidamisega. Kuna mul raamatupidamistausta varasemast ei olnud, siis lisaks praktilisele kogemusele raamatupidamisbüroos käisin Norras ka kõrgkoolis. Norras on raamatupidamine litsenseeritud tegevus ja ka minul on raamatupidamisteenuse osutamiseks litsents, samuti on litsents meie raamatupidamisbürool Aita AS. Tegeleme igapäevaselt lisaks raamatupidamisega seotud teemadele ka äri alustamisega seotud teemadega, eelkõige just paberimajanduse seisukohalt. Kui on mõte, et ehk võiks Norras midagi teha, siis tasub ehk natuke maad kuulata enne, kui suuri investeeringuid teha - Norra ei ole küll kaugel, aga siiski mõnes mõttes Eestist päris erinev.

Personal session

Free, 30 mins

Timezone:
Loading timezone...